13/08/2020 Telewizor, Komputer, Monitor

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin GonetKancelaria Komornicza nr VI 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 89
tel.: 733827998, fax: , www.krakowkomornik.com.pl, email: krakow.gonet@komornik.pl konto:

Małopolski Bank Spółdzielczy Filia w Krakowie – Nowej Hucie

74 8619 0006 0010 0256 8124 0001

Sygn. akt Km 232/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie mający kancelarię w Krakowie-Nowej Hucie przy os. Złotego Wieku 89 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.08.2020 roku o godz.11:00 odbędzie się w WĘGRCE SZLACHECKIE 25, 27-640 Klimontów pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1
Telewizor SONY KOL- 49 WE 665 rok prod.1,001 300,00 zł1 300,00 zł
2
Komputer ADM RYZEN 1600 SIX-CORE 3.70GHz 64-bit WIN 10 PRO rok prod.1,004 000,00 zł4 000,00 zł
3
Monitor LG IPS LED rok prod.1,00100,00 zł100,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo na rachunek bankowy komornika nr Małopolski Bank Spółdzielczy Filia w Krakowie – Nowej Hucie 74 8619 0006 0010 0256 8124 0001. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Komornik Kraków Nowa Huta

Marcin Gonet

licytacje komornicze kraków