COVID-19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty Marcin Gonet w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (SARS 2019-CoV-2), informuje o zmianach w pracy kancelarii:

1. Pisma kierowane do kancelarii przyjmowane będą jedynie drogą korespondencyjną bez doręczeń bezpośrednich.

2. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy kancelarii:

74 8619 0006 0010 0256 8124 0001

3. Przyjęcia interesantów w kancelarii zostają ograniczone jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki i po uprzedniej informacji (mailowej, korespondencyjnej, bądź telefonicznej) o planowanej wizycie z ustaleniem dnia i godziny.

Kancelaria pozostaje w pełni dyspozycyjna jak dotychczas w zakresie korespondencyjnym, mailowym oraz telefonicznym:

  • tel. 733 827 998 ;
  • adres e-mail: krakow.gonet@komornik.pl;