Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu oszacowania KR1P/00202761/3

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie zawiadamia że przystąpi do opisu i oszacowania: nieruchomoci gruntowej położonej w miejscowości Sadowie dla której została założona księga wieczysta o numerze KR1P/00202761/3 w  IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza. 


opis i oszacowanie nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 5 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w miejscu położenia nieruchomości.


zakończenie opisu i oszacowania nieruchomości o numerze KW KR1P/00202761/3  nastąpi  w dniu 13 grudnia 2019 o godzinie 10:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Krakowie os. Złotego Wieku 89 


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.