Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu oszacowania KR1H/00001856/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie działając z wniosku wierzyciela:
Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu 
przegr. poczt. 1388
50-950 UP Wrocław 68


przeciwko dłużnikowi:


Tkaczyk Marta 


zawiadamia, że przystąpi do opisu i oszacowania: 


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pobiednik Wielki która ma założoną księgę wieczystą w  
V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z siedzibą w Proszowicach  o numerze KR1H/00001856/9.
opis i oszacowanie nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 12 listopada 2019 roku o godzienie 11:00 w miejscu położenia nieruchomości.


zakończenie opisu i oszacowania nieruchomości  nastąpi  w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Krakowie os. Złotego Wieku 89 


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

O B W I E S Z C Z E N I E


W Z Y W A M 

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.