Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu i oszacowania os. Piastów 35/26

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie zawiadamia, że przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako:

lokal mieszkalny położony w Krakowie pod adresem os. Piastów 35/26 który posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze KR1P/00418080/2.

opis i oszacowanie nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:30 w miejscu położenia nieruchomości.

zakończenie opisu i oszacowania nieruchomości nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Krakowie os. Złotego Wieku 89

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.