KIR

KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 23 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są bezpłatne. Aktualna listę banków  w Ognivo, w zakresie poszukiwań rachunków bankowych dłużników znajduje się tutaj:

Komornik Kraków