Wnioski

Wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego wniosek o wszczęcie
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Wniosek o dokonanie opisu oszacowania nieruchomości
Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego
Wniosek o wydanie dokumentu
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych

 

Oświadczenia

Oswiadczenie dłuznika o posiadanym majatku
Oswiadczenie wierzyciela o wyborze komornika

 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne
Komornik Kraków Nowa-Huta
Marcin Gonet